Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Urjalan Fysioterapia Ky , (y-tunnus 0679868-2)
Huhdintie 9 B
31700 Urjala as.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@wakeupfresh.fi

Mitä tietoja asiakkaasta / käyttäjästä voidaan kerätä ?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

 •  Tunnistamistiedot, kuten nimi
 •  Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
 •  Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 •  Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 •  Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 •  Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

  Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 •  Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 •  Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 •  Tuotearvostelut
 •  Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 •  Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi www.wakeupfresh.fi:stä Internetin kautta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Chat-palvelun yhteydessä kerättävä data:

Urjalan Fysioterapia ky toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen Tietosuojasäännösten mukaisena rekisterinpitäjänä ja valtuuttaa Fonecta Oy:n käsittelemään henkilötietoja Urjalan Fysioterapia Ky:n lukuun Palvelun edellyttämässä laajuudessa. Fonecta toimii Palvelun osalta Urjalan Fysioterapia Ky:n henkilötietojen käsittelijänä ja voi käsitellä lisäksi Palvelun käytöstä syntyviä anonyymeja tietoja, esim. käyttäjämäärätietoja, palvelun mahdollistamiseen, kehittämiseen, tilastointiin, ongelmatilanteiden korjaamiseen ja palvelun ehtojen täyttämiseen.

Palvelu käsittelee henkilötietoja Urjalan Fysioterapia Ky:n palveluksessa olevista henkilöistä (”Työntekijä”) sekä palvelua käyttävistä asiakkaista (”Kuluttaja”).

Henkilötietojen tyyppi:                                       

Yhteystiedot,                                             Kaikkien henkilötietojen säilytysaika on vähintään Urjalan 
verkkotunnistetiedot,                                 Fysioterapia Ky:n ja Fonecta Oy:n välisen sopimuksen
välitystiedot,                                             voimassaoloaika.
asiakasviestit,                                            
henkilötunnus*,                                          
puhelutallenteet,
käyttäjätunnus ja
salasana

* Henkilötunnusta voidaan tarvita palvelussa, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on
tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi, tai rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien
ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Urjalan Fysioterapia Ky vastaa henkilötunnuksen keräämisen edellytyksistä rekisterinpitäjänä.

Chat-palvelu toimii Giosgin alustalla. Täältä löytyy lisätietoa siitä, miten Giosg prosessoi kerättyä dataa:
https://www.giosg.com/privacy-... käännä kielelle suomi klikkaamalla hiiren oikean puoleista näppäintä ja sitten valitse käännä kielelle suomi

Tuolla sivulla Data Processing -osion taulukossa on listattu yksityiskohtaisesti kerättävä data, ja muissa osioissa on tietoa esimerkiksi evästeiden käytöstä sekä datan säilytysajasta ja -paikasta.


Klarnan tietosuojailmoitus:

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

  Mihin henkilötietoja voidaan käyttää?

  Henkilötietoja käytetään

  • Asiakkuuden ylläpitämiseen
  • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
  • Urjalan Fysioterapia Ky:n ja www.wakeupfresh.fi sivuston toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
  • Asiakaskokemuksen parantamiseen
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
  • Väärinkäytösten estämiseen
  • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

  Tietoja käsitellään asiakkaan ja Urjalan Fysioterapia Ky:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

  Miten kerättyä tietoa säilytetään ja suojataan?

  Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä

  Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

  Kuka voi käsitellä henkilötietojani?

  Asiakastietoihin on pääsy vain Urjalan Fysioterapia Ky:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

  Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

  Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
  Urjalan Fysioterapia Ky , (y-tunnus 0679868-2).
  Huhdintie 9 B
  31700 Urjala as.

  Kuinka kauan tietojani voidaan säilyttää?

  Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

  Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Urjalan Fysioterapia Ky:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

  Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
  • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
  • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme    tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaaminen, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

  Millaisia oikeuksia minulla on kerättyyn tietoon?

  Asiakkaana sinulla on oikeus:

  •      Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua             koskevista henkilötiedoista
  •      Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  •      Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

  Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. 

  Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

  Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

  Kuinka voin saada järjestelmään tallennetut tiedot?

  Voit pyytää Urjalan Fysioterapia Ky:n järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
  info@wakeupfresh.fi.

  Miten vaikutan tietojen käyttöön?

  Urjalan Fysioterapia Ky on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

  Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

  Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Urjalan Fysioterapia Ky:n poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

  Luovutetaanko henkilötietojani muille kolmansille osapuolille?

  Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.
  Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.

  Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.
  Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

  • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
  • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
  • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen, selaushistoriaan  perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
  • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
  • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai  perille asti
  • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
  • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
  • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Urjalan fysioterapia Ky:n wakeupfresh.fi sivuston oma lasku
  • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
  • Osalle huoltoyhtiöistä välitetään tilaukseen liittyviä tietoja huollon yhteydessä
  • (Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa)
  • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

  Millaisia evästeitä kaupan sivuilla käytetään ja mitä ne ovat?

  Urjalan Fysioterapia Ky:n sivusto wakeupfresh.fi käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

  Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

  Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota sivustollamme enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja. Näistä evästeistä yhteistyökumppanin ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

  Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

  Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto sisältää vain anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa.

  Voidaanko tässä esitettyä tietosuojaselostetta muuttaa?

  Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

  Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyen?

  Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@wakeupfresh.fi

  _______________________________________________________________________________________

  Toimitus- ja maksuehdot

  Takuuehdot

  Ota yhteyttä

  Ostoskorisi on tyhjä

  Toimitusehdot


  Nämä toimitusehdot ovat voimassa alkaen.

  Verkkokauppa

  www.wakeupfresh.fi verkkokauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

  Tilaaminen

  Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

  Maksaminen ja maksutavat

  Alta linkistä pääset näkemään maksuehdot Checkout palvelun kautta: 

  Maksuehdot Checkout


  Klarna maksutavat

  Klarna tietosuojailmoitus

  Maksa myöhemmin.

  Tee tilaus tänään ja maksa tuote vasta, kun olet vastaanottanut sen ja tehnyt lopullisen ostopäätöksen.Klarnalla saat 14 päivää kulutonta maksuaikaa. Maksuaika alkaa tilauksen lähettämisestä. Tämä tarkoittaa, että vastaanotat aina tuotteen, ennen kuin sinun tarvitsee maksaa sitä. Voit myös kaikessa rauhassa kokeilla tuotetta ennen ostopäätöksen tekoa. Mikäli jostain syystä haluat palauttaa tuotteen sinun ei tarvitse odotella rahojen palautumista tilillesi.Lasku lähetetään tilauksesi mukana. Se ilmestyy myös Klarna-sovellukseen, jossa saat muistutuksia eräpäivästä ja maksat laskusi helposti. Mikäli haluat, voit myös torkuttaa maksusi, eli siirtää laskusi eräpäivää. Tästä palvelusta perimme pienen maksun.

  Pilko maksu eriin.

  Joskus isompia ostoksia tehdessä on hyvä pystyä jakamaan kulut ei kuukausille. Klarnalla voit tehdä tilauksen nyt ja pilkkoa maksut jopa 36 kuukauden ajalle. Klarnan sovelluksessa hallitset maksujasi ja eräpäiviäsi.

  Klarnan erämaksu ei vaadi monimutkaista rekisteröintiä tai erillistä luottohakemusta. Teemme luottopäätöksen heti kassalla syöttämiesi tietojen perusteella. Mikäli sinulle myönnetään mahdollisuus erämaksuun voit valita sinulle sopivimman erämaksusuunnitelman, jonka ehdot ja kulut esitetään sinulle heti kassalla. Klarna-sovelluksessa näet aina seuraavan eräpäiväsi ja saat muistutuksia näistä.

  Pyrimme tarjoamaan sinulle aina sen maksuvaihtoehdon, joka sopii parhaiten elämäntilanteeseesi. Voit valita maksaa laskun vähimmäissumman tai minkä tahansa summan, joka ylittää vähimmäissumman. Haluatko maksaa enemmän tai kaiken kerralla? Onnistuu! Voit maksaa jäljellä olevan summan pois milloin tahansa.

  Lue luottoehtomme täällä.

  Klarna asiakaspalvelu

  Tilaus- ja maksuvahvistus

  Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle mahdollisimman nopeasti sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

  Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

  e-mail:  info@wakeupfresh.fi 


  puhelimitse: 0406550229


  Tai postitse:

  Urjalan Fysioterapia Ky

  wake up fresh 

  Huhdintie 9 B

  31700 Urjala as


  Toimitustavat ja -kulut

  Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä.

  Toimitamme verkkokaupastamme tilatut tyynyt ja muut pientuotteet pääsääntöisesti 3 - 7 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

  Patja- ja vuodetilaukset toimitetaan valitsemamme rahtiyhtiön kautta (useimmiten Posti tai DHL). Rahtiyhtiö riippuu tilauksen toimituspaikkakunnasta ja tilauksen kollilukumäärästä. Rahtiyhtiöstä riippumatta toimitusperiaatteet ovat samat patja- ja vuodetilauksissa. Kuljetusyhtiöstä ollaan yhteydessä asiakkaaseen ennen toimitusta, jolloin sopiva toimitusajankohta voidaan sopia asiakkaan aikataulun mukaan. Patja- ja vuodetilauksissa tuotteet toimitetaan ulko-ovelle (kerrostalossa alaovelle). Toimitukseen ei sisälly tuotteiden sisäänkanto.

  Toimitusaika

  Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen ovat tilauksesta ja toimitustavasta sekä tuotteesta riippuen n. 1-6 viikkoa. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille mahdollisimman nopeasti tilaamisen jälkeen. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.

  Palautusehdot

  Peruuttamisoikeus

  Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä. Voit palauttaa tuotteen, mikäli tuote on käyttämätön ja siinä kunnossa, jossa sen vastaanotit ja kaikki tuotteeseen kuuluvat osat (myös pakkaus ja käyttöohjeet) ovat tallella. Voit kokeilla ja tutkia verkkokaupastamme tilaamaasi tuotetta menettämättä palautusoikeuttasi. Käyttäminen on kuitenkin eri asia kuin kokeileminen. Jos tuote on otettu käyttöön niin palauttaessa on vastattava tuotteen arvon alentumisesta. Arvonalennus on vähintään 50% tuotteen ostohinnasta. Tuotteet tulee palauttaa alkuperäispakkauksissaan.

  Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

  e-mail:  info@wakeupfresh.fi

  Tai postitse:

  Urjalan Fysioterapia Ky

  wake up fresh

  Huhdintie 9 B

  31700 Urjala as.


  Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

  Peruuttamisen vaikutukset

  Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

  Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

  Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.

  Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

  Palautuksesta johtuvat kustannukset maksaa asiakas.

  Lunastamaton paketti

  Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

  Ongelmatilanteet

  Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruuttamisoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen (sähköpostilla tai kirjeitse). Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

  _______________________________________________________________________________________

  Takuuehdot

  Tietosuojaseloste

  Ota yhteyttä